Dodatkowe atrakcje

Wraz z TEK.expo odbędą się także pokazy i imprezy towarzyszące. Dowiedz się, z czego jeszcze możesz skorzystać.

16.00
29.03

Forum Elektroniki Polskiej

Forum Elektroniki Polskiej

Spotkania Forum Elektroniki Polskiej mają na celu analizę sytuacji w branży elektronicznej w skali globalnej i z perspektywy Polski oraz przedstawienie prognoz na przyszłość. Wspólnie zastanawiamy się, jak szybko rozwinąć tę branżę w Polsce.

16.30 – 17.15 Prezentacja Jacek Małecki Sytuacja ekonomiczna na świecie w 2022 oraz prognozy na 2023

Wyniki branży elektronicznej w 2022 oraz prognozy na 2023 w skali światowej, w Europie i w Polsce w obszarach: producenci komponentów elektronicznych, dystrybucja, EMS, terminy dostaw komponentów elektronicznych. Prognozy na 2023 i 2024.

Rozwój branży elektronicznej w Polsce w perspektywie kilku lat – możliwe scenariusze, szanse i zagrożenia

17.15 – 18.00 Dyskusja uczestników spotkania

Miejsce spotkania: poziom L3 sala EURO